Lundgren Machinery Ynglingavägen 62. 245 65 Hjärup. Tel 040 46 25 00. info@lundgrenmachinery.seNyheter

Nyheter

Vårt koncept


Vår vision

Som leverantör av maskinutrustningar har vi branschens mest nöjda kunder som vi kan utvecklas tillsammans med för att skapa långsiktiga, trygga och lönsamma relationer.

Vår affärsidé

Lundgren Machinery AB levererar kompletta maskinutrustningar i små till medelstora serier med funktions- och kvalitetsansvar för slutprodukten. Med högt tekniskt kunnande, korta ledtider, hög kvalitet och leveranssäkerhet är vi en pålitlig leverantör som skapar konkurrenskraft och mervärde för våra kunder.

Kort historik

AB Lundgrens Mekaniska Verkstad bildades 1912 i Malmö. Då bestod tillverkningen av komponenter och maskiner, bland annat Malmös första sopmaskin tillverkades. 1982 gick flyttlasset till Hjärup där vi fortfarande finns kvar. IBS förvärvas 1998. Idag tillverkar Lundgren Machinery förpackningsmaskiner och annan apparatur till främst livsmedel- och läkemedelsbranschen.

Några kunder har vi haft sedan lång tid tillbaka till exempel Tetra Pak som vi arbetat med sedan 1985. 2005 breddade vi våra kunskaper i konstruktion genom samarbetet med Graniten Engineering. De sitter idag i våra lokaler och tillsammans skapar vi långsiktiga och hållbara lösningar åt våra kunder.
 
2003 inleds arbetet med WCM - World Class Manufacturing. Ett arbete som betytt mycket för effektiviteten i produktionen och gör att vi kan garantera kvalitet och leveranstider.

2011, nästan hundra år efter starten, tog vi ett nytt steg i vår utveckling då vi bytte namn till Lundgren Machinery - vilket bättre motsvarar det vi kan erbjuda. I samband med namnbytet genomgick vi en förändring i vår grafiska identitet och tog steget ut mot framtidens marknad. En marknad vi tänker fortsätta ligga i framkanten på minst hundra år till.
© Lundgren Machinery 2017 » Logga in