“Vi lär av våra misstag genom uppföljning och analys av våra resultat.” Johnny Myhre, VD Lundgren Machinery
Lundgren Machinery Ynglingavägen 62. 245 65 Hjärup. Tel 040 46 25 00. info@lundgrenmachinery.seNyheter

Kontakt
Kontakt IBS-maskiner
Direkttel 040-46 25 47
Magnus Broberg

Kontraktkundsinfo

Direkttel 040-46 25 45
Benny Backheim

SERVICE OCH SUPPORT

MER KONTAKTINFO

Det här är Lundgren Machinery

Lundgren Machinery AB tillverkar förpackningsmaskiner och annan apparatur till främst livsmedel- och läkemedelsbranschen.Vi drivs av nytänkande och bygger våra lösningar på lång erfarenhet. Våra högteknologiska maskiner baserar sig på vår kompetens inom mekanik, pneumatik, automation och elektronik. Därför blir de också mycket användarvänliga, ergonomiskt riktiga, har lång livslängd och en hög driftsäkerhet. Egenskaper som bidrar till en mer kostnadseffektiv produktion för dig som kund.

Lundgren Machinerys omsättning uppgår 2014 till ca 60 miljoner kronor och antalet anställda till 31personer.

Lundgren Machinery AB har ett Nöjd Kund Index (NKI) på 4,31 på en femgradig skala. Det viktigaste kravet från våra kunder som spontant nämns är att hålla vad man lovar, pris och leveranssäkerhet. Resultatet visar att samtliga kundkrav uppfylls på ett bra sätt. Lundgren Machinery ligger över medianvärdet för industriföretag i samtliga av dessa tre områden. Högsta medelbetyg får Lundgrens IBS för; hela och funktionella maskiner, för utesäljarens förmåga att lyssna och analysera behov och för den tekniska kompetensen. Se certifikat.

 

 

 

 

 

 

 

© Lundgren Machinery 2017 » Logga in