“Vi lär av våra misstag genom uppföljning och analys av våra resultat.” Johnny Myhre, VD Lundgren Machinery
Lundgren Machinery Ynglingavägen 62. 245 65 Hjärup. Tel 040 46 25 00. info@lundgrenmachinery.seNyheter

Kontakt
Kontakt IBS-maskiner
Direkttel 040-46 25 47
Magnus Broberg

Kontraktkundsinfo

Direkttel 040-46 25 45
Benny Backheim

SERVICE OCH SUPPORT

MER KONTAKTINFO

Miljöpolicy

Vi på Lundgren Machinery AB ska inom ramen för vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt bidra till att minimera negativ påverkan på miljön. Miljöarbetet ska ses som en naturlig del i tillverkning och konstruktion av maskinutrustningar.

Vi ska:
• Ständigt sträva efter att minska miljöbelastningen i vår verksamhet. Särskilt gäller detta förbrukning av fossila bränslen, elanvändning samt utsläpp till luft och vatten.
• Sträva efter att utveckla och marknadsföra produkter med goda miljöegenskaper och högsta effektivitetskrav. Redan på förstadiet i konstruktion skall sådana aspekter beaktas.
• Efterleva lagar och förordningar inom miljöområdet samt vara lyhörda för krav på minskad miljöbelastning från våra kunder och andra intressenter.
• Fastställa och följa upp miljömål
• Genom dialog med leverantörer sträva efter att minimera miljöpåverkan vid Lundgren Machinerys anläggning och samtidigt prioritera de aktörer som bedriver systematiskt miljöarbete.
• Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos våra medarbetare.
• Kommunicera miljöpolicyn till alla personer som arbetar för eller på uppdrag av Lundgren Machinery.
• Informera om vår verksamhet och miljöpolicy på ett öppet och objektivt sätt.

Lundgren Machinery ABs ledningssystem för miljö är certifierat enligt standarden ISO 14001:2004.
© Lundgren Machinery 2017 » Logga in