Lundgren Machinery Ynglingavägen 62. 245 65 Hjärup. Tel 040 46 25 00. info@lundgrenmachinery.seNyheter

Kontakt
Kontakt IBS-maskiner
Direkttel 040-46 25 47
Magnus Broberg

Kontraktkundsinfo

Direkttel 040-46 25 45
Benny Backheim

SERVICE OCH SUPPORT

MER KONTAKTINFO

Konstruktion

Vi ritar och konstruerar i nära samarbete med dig som kund så att du får det resultat du önskar. Vi har stor fördel av närheten till den egna produktionen där vi enkelt kan testa oss fram till det bästa uförandet.

I våra lokaler sitter delar av Graniten Engineering som vi har ett nära samarbete med vad gäller utveckling och konstruktion. Tillsammans med dem hittar vi bra och funktionella konstruktioner som passar ditt behov. Vi konstruerar i ProE eller AutoCAD.
© Lundgren Machinery 2017 » Logga in